Soms lijkt het onmogelijk
totdat je het doet.

Nelson Mandela

Basis GGZ

We trachten je geenszins iets op te leggen of in hokjes te stoppen. We nodigen je daarentegen uit te denken, te ervaren, te twijfelen, te onderzoeken en helder te krijgen.

Gezin en Relatie

In relatie tot onze geliefden kunnen we ons onvolmaakt voelen en toch geliefd zijn. Soms is het fijn om iemand van buitenaf mee te laten kijken in dit proces.

Organisatie

Verschil is kleurrijk, mooi en leerzaam. In het verschil verbinden we zodanig dat het geheel meer wordt dan het geheel van de afzonderlijke delen. 1 + 1 wordt zó meer dan 2.

Coaching

Wie zich openstelt en reflecteert op zichzelf, creëert ruimte om nieuwe perspectieven te omarmen. En nieuwe perspectieven brengen nieuwe vooruitzichten.

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/12/14-e1546029544397.png

WELKOM BIJ R A A K

Wie aanraakt, wordt aangeraakt
R A A K is in 2008 opgericht met als doel een platform te bieden voor professionals om te delen en te vermenigvuldigen. De afgelopen 10 jaar zijn meerdere professionals aangehaakt, korter of langer gebleven en ook weer verder gegaan. Zo gaat dat. Wat niet veranderd is, is het enthousiasme en de toewijding die ik voel voor het vak en voor de mensen. Aan het einde van 2018 is het tijd om nieuwe keuzes te maken en tot nieuwe acties te komen. Ik praat nog steeds over 'we'. Maar na een jaar van rust houden, is de wij op dit moment ik, Barbara. Voor mijn gevoel is het nog steeds wij. Ik ben ik dankzij wij. Achter de schermen werk ik samen, laat ik mij beïnvloeden en zijn we in verwachtingsvolle voorbereiding in het kader van de R A A K academie.

Zoveel jaren werken als professional in de zorg doen mij beseffen dat ik met steeds minder antwoorden leef. Opgeleid met heldere, richtinggevende kaders - liefst vergezeld door oplossingen - heb ik vooral ervaren dat de weg naar welzijn en verandering voornamelijk bestaat uit het proces van hoofd naar hart, van denken naar voelen. Het vraagt geduld met het proces waarin openheid en commitment ervoor zorgen dat er ruimte ontstaat om andere perspectieven te omarmen en deze in overeenstemming te brengen met ons handelen.
https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/11/rete1.png

Seminar
met Barbara

Soms heb je simpelweg teveel aan je hoofd. En neem je niet de tijd om stil te staan. En dat is natuurlijk je goed recht. Wij houden daar rekening mee. Daarom deze korte seminars; nemen niet teveel tijd in beslag en laten net genoeg stilstaan om mee verder te kunnen. In dit geval als het gaat om jou en je relatie.

JANUARI24

R A A K IN JE RELATIEAmsterdam

Dit seminar is jouw mogelijkheid om vragen te stellen, je nieuwsgierigheid te prikkelen en bewust stil te staan bij jouw relatie. Je intieme relatie. Kom samen, met een vriend of vriendin of iemand met wie je dit graag deelt. Alleen is natuurlijk ook helemaal goed.
FEBRUARI14

R A A K IN JE RELATIEUtrecht

Dit seminar is jouw mogelijkheid om vragen te stellen, je nieuwsgierigheid te prikkelen en bewust stil te staan bij jouw relatie. Je intieme relatie. Kom samen, met een vriend of vriendin of iemand met wie je dit graag deelt. Alleen is natuurlijk ook helemaal goed.
FEBRUARI28

R A A K IN JE RELATIELangenboom (vlakbij Nijmegen)

Dit seminar is jouw mogelijkheid om vragen te stellen, je nieuwsgierigheid te prikkelen en bewust stil te staan bij jouw relatie. Je intieme relatie. Kom samen, met een vriend of vriendin of iemand met wie je dit graag deelt. Alleen is natuurlijk ook helemaal goed.

Alleen ga je sneller
samen kom je verder

Alleen is maar alleen. Wij is ik en ik kan niet zonder wij. Barbara is R A A K en R A A K is zoveel meer dan alleen Barbara. Wij werken samen; we wisselen uit, verwijzen door naar elkaar en werken op meerdere manieren samen; opdrachten, kennis, kunde maar ook elkaar feedback gevend. We leren van elkaar, delen en vermenigvuldigen. We pogen in de samenwerking dus een goede balans te houden tussen overeenkomsten en verschillen. Want ons motto: in de overeenkomsten verbinden wij, in de verschillen staan we open voor groei.
https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/12/565-640x427.png

Het was heel fijn om tijdelijk onderdeel te mogen zijn van R AA K. We deelden onze expertise en hierdoor kon ik tegelijkertijd werken, leren en langzaam bouwen aan mijn eigen praktijk.  De coaching hierbij van Barbara was zeer welkom! Zij maakte me wegwijs in de vele stappen die je zet alvorens een volledige eigen praktijk, draait. Met veel ervaring wijzer, kan ik het nu zelf.

SOPHIE

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/12/676898-640x427.png

Moeder en dochter: we waren in het begin wat huiverig. Vroegen ons af of R A A K wel écht iets kon betekenen voor ons. Na een traject van 3 maanden kunnen we wel zeggen dat we blij zijn de keuze te hebben gemaakt om hulp te vragen! We voelen ons weer in contact samen.

ELLEN & RITA

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/12/575-640x427.png

Ik ben eindelijk bij mezelf gekomen en ook nog steeds in staat bij mezelf te blijven. Als ik dreig dat te verliezen, zet ik bewust een stapje terug wat voel ik, wat wil ik, wat kan ik, laat ik het los ….. en vervolgens zet ik weer een stevige stap vooruit. Het voelt zo goed om alle emoties toe te  laten en ze intens te voelen zonder dat ze me angst aanjagen. Ik durf te ik zijn en te (door) voelen en te (door) leven.

BRITT

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/12/787-640x427.png

Ik heb genoten van de 2 jaar dat ik mocht samenwerken met R A A K. Ik heb het trainersvak beter leren kennen en mijn kennis en kunde ten aanzien van de jeugdzorg werd zeer gewaardeerd. Ook leerde ik veel van de anderen. Regelmatig werd ik bevraagd op mijn ervaring als schematherapeut. Toen het voor mij tijd werd om helemaal voor mezelf te beginnen, voelde ik me gesteund en wist ik dat ik, met de ervaring die ik had opgedaan binnen R A A K, dat het goed was.

MARIEKE

R A A K
in getallen

Voordat je start met de wens om te ontwikkelen of veranderingen aan te brengen in je huidige situatie, is het goed om stil te staan wie en hoe je daarin ondersteund wilt worden. Het is niet niks om iemand mee te laten kijken en/of jouw reis in het relatieve onbekende, te faciliteren. Daarom een aantal getallen die onderstrepen dat je met R A A K raak zit.
0123456789001234567890%
Van de mensen zijn meer dan tevreden
Jij/jullie hebben de regie over de inhoud, wij over het proces.
012345678900123456789001234567890+
Mensen vonden ons de afgelopen 10 jaar
Velen maakten belangrijke beslissingen die wenselijke veranderingen brachten
0123456789001234567890+
Jaar gekwalificeerd in kennis, en ervaren in kunde
Jij/jullie brengen vragen, motivatie en behoeften in, wij de onze expertise en ervaring.

Actuele artikelen

Lees onze meest recente artikelen zodat je op de hoogte bent en blijft van allerlei onderwerpen op het gebied van psychologie, coaching, therapie, relaties, hulpverlening, organisatie en leiderschap. Geen droge, theoretische kost maar juist verhalen uit het hart gegrepen. Wij schrijven hierover om jou nóg meer van dienst te zijn.

Meest recente artikelen

Read our latest blog posts and find out how can you improve your life immediately.
Wat we doen, doen we meer
20 november 2018by barbara0
Wat we doen, doen we meer
Ik vraag me iets af. Ik vraag mij af hoeveel van de vechtscheidingen oplossen als wij als hulpverlening geen podium bieden waar ze op kunnen vechten. Misschien ben je nu verontwaardigd, denk je aan alle kinderen die de grootste slachtoffers zijn
Circulariteit
12 januari 2018by barbara0
Circulariteit
Tegenover mij zit een knappe vrouw, sprekende ogen met daarin een zorgelijke blik. Ze stottert wat, onzeker over hoe ze kan vertellen wat ze wil vertellen. ‘Ik voel me zo alleen’ stamelt ze zonder mij aan te kijken. ‘Ik weet niet hoe ik dat kan doorbreken.
Oefening baart liefde
10 januari 2018by barbara4
Oefening baart liefde
Hoe komt het toch kan dat relaties tussen twee vrouwen vaak intens en liefdevol zijn maar op langere termijn tóch niet stand houden. Wat gaat er mis? En welke patronen volgen wij vrouwen daarin? Heeft het te maken met de gevoeligheid van veel vrouwen?

R A A K academie

Vanaf Januari 2019 gaan we van start met de R A A K academie. We gebruiken hierbij onze jarenlange ervaring van trainen, ontwikkelen en het delen van onze expertise met anderen. Dit alles gaan we nu bundelen en aanbieden in één overzichtelijk geheel. Bestaande trainingen worden verder ontwikkeld en we zijn inmiddels druk doende met de voorbereiding van nieuw te ontwikkelen trainingen en cursussen. Allen worden geaccrediteerd en alleen de beste trainers en docenten vragen wij om de trainingen en cursussen te verzorgen. Waarin de R A A K academie zich gaat onderscheiden? Wij leggen de focus op kunde meer dan op kennisoverdracht. We willen dat onze deelnemers niet alleen weten, maar vooral ook gaan voelen en ervaren. Zodat zij het geleerde meteen kunnen toepassen in de praktijk. Geen abstracte materie die weer wegebt als het even blijft liggen. Liever willen we dat deelnemers inzichten verwerven en concrete competenties ontwikkelen op dusdanige wijze dat zij niet kunnen wachten om ermee aan de slag te gaan.

BASIS CURSUSSysteemgericht werken

Basis oriëntatie op werken vanuit systeemgericht perspectief, bedoeld voor hulpverleners, coaches en agogen

VERVOLG TRAININGSysteemgericht werken

Een 4-daagse vervolgtraining op de basis van het systeemgericht werken. Bedoeld voor hulpverleners en agogen.

BASIS CURSUSHG wat moet ik ermee?

1-daagse basis training voor mensen die werken óf willen werken met systemen waarbij sprake is van huiselijk geweld.

VERVOLG CURSUSHG dat doe je niet alleen

Een 1-daags vervolg op de training HG wat moet ik ermee? Huiselijk geweld bezien vanuit een nieuw perspectief

Aandacht voor ontwikkeling

Goed voor jezelf zorgen – en dus aandacht geven aan je eigen ontwikkeling – vergroot je welzijn en daarmee de mate waarop je je energiek voelt. Mensen die goed voor zichzelf zorgen trekken vaker situaties aan die ervoor zorgen dat ze het leven leiden wat ze voor ogen hebben. Dit is ook voor jou weggelegd. Gun jezelf die ontwikkeling! Gun jezelf een coach!

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/12/sasas-640x427.png

Verbeteren van je relatie(s)

Goede relaties onderhouden, is oog hebben voor een goede gezondheid! Of het nu om je intieme relatie gaat, de relatie met je kinderen of op het werk. Het is fijn om iemand te hebben die met je meekijkt, jou volgt in de relaties die je hebt en je daarin ondersteunt als het gaat om het verbeteren van jouw relaties.

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/12/ssds-640x640.png

Haal meer uit je werk

We werken nu eenmaal een groot deel van ons leven. En dat betekent dat het prettig is als we ons goed voelen op de werkvloer. Vanuit R AA K voorzien we zowel in loopbaancoaching, in training ter bevordering van je professionaliteit alswel het vergroten van de teamsamenwerking. Als je dan toch werkt, haal er dan het maximale plezier uit!

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/12/aas-640x640.png

Neem de eerste stap
en maak kennis met R A A K

Krijg de ondersteuning, begeleiding, training en/of inspiratie die je wenst. Vandaag kan de eerste stap zijn naar je gewenste toekomst!

Bereikbaarheid

Maandag - Woensdag
9.00 - 18.00
Dinsdag - Donderdag
9.00 - 21.00
Vrijdag
9.00 - 17.00
Weekenden
trainingen en/of workshops via activiteitenkalender

Contact details

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/11/logo1-320x213.png

Wij zijn actief op social media. Ook via deze weg kun je ons contacten.

Copyright by R A A K I wie aanraakt, wordt aangeraakt. All rights reserved @2018