Soms lijkt het onmogelijk
totdat je het doet.

Nelson Mandela

We willen wel veranderen
maar niet veranderd worden.

We all know how life can be challenging and hard. And that there’s no answer always to all the issues you may face. I’m here to help you.

Coaching en Basis GGZ

Wie zich openstelt en reflecteert op zichzelf, creëert ruimte om nieuwe perspectieven te omarmen.

Training en Opleiding

We trachten je geenszins iets te leren. We nodigen je daarentegen uit te denken, te ervaren, te twijfelen, te onderzoeken en helder te krijgen.

Gezin en Relatie

In het samenzijn met onze geliefden kunnen we ons onvolmaakt voelen en toch geliefd zijn. En soms gaat dat niet geheel vanzelf en is het fijn als iemand buiten het gezin of de relatie met jullie meekijkt.

Organisatie

Verschil is kleurrijk, mooi en leerzaam. In het verschil verbinden we zodanig dat het geheel meer wordt dan het geheel van de afzonderlijke delen. 1 + 1 wordt zó meer dan 2.

Laughing African American woman with an afro hairstyle and good sense of humour smiling as she tilts her head back to look into the air
meer lezen

VERDERE ONTWIKKELINGMeer rust en balans

We kennen allemaal de momenten waarop we onszelf voorbij lopen. We lossen het op door gas terug te nemen maar soms lijkt dat niet voldoende. Met hulp van een coach, krijg je meer inzicht in jezelf.

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/08/bigstock-Sticky-note-on-man-s-forehead-147298598-300x200.jpg
meer lezen

MEER SUCCESJe potentieel benutten

Clienten die zich laten coachen durven meer buiten hun veilige zone te gaan, stellen heldere doelen voor zichzelf  en denken grootser als het gaat om wat ze willen bereiken in hun leven.

Pretty young woman holding small blackboard with heart draw
meer lezen

VERBINDING IN RELATIESMeer welbevinden in je relatie(s)

Een EFT-therapeut helpt jullie op een andere manier uit te drukken wat je elkaar eigenlijk wilt zeggen. Hierdoor worden jullie weer veiliger voor elkaar. En kunnen jullie van daaruit het vertrouwen herstellen.

Man with headache holding his hands against the head isloated against white background with copy space. Real people concept photo of man stress headache depression depressed unhappy.
meer lezen

HET AANGAANVoel je minder angstig

Als je last hebt van angsten en het belemmert je, is het goed om daar iets aan te doen. Vanuit de basis GGZ werken we met methodieken die jouw welzijn vergroten en je belemmeringen verkleinen.

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/02/quote-landing.png

Elke vraag verdient mijn volledige aandacht

Zoveel jaren werken als professional in de zorg doen mij beseffen dat ik met steeds minder antwoorden leef. Opgeleid met heldere, richtinggevende kaders – liefst vergezeld door oplossingen – heb ik vooral ervaren dat de weg naar welzijn en verandering voornamelijk bestaat uit het proces van hoofd naar hart, van denken naar voelen. Het vraagt geduld met het proces waarin openheid en commitment ervoor zorgen dat er ruimte ontstaat om andere perspectieven te omarmen en deze in overeenstemming te brengen met ons handelen.
https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/11/rete1.png
Made with Repix (http://repix.it)
Contact ons via social media

Eigenaar, Oprichter R A A K, GZ Psycholoog, Systeemtherapeut, EFT therapeut, Trainer, Coach en Auteur


Alleen ga je sneller
samen kom je verder

Alleen is maar alleen. Wij is ik en ik kan niet zonder wij. Barbara is R A A K en RAAK is zoveel meer dan alleen Barbara. Wij werken samen; we wisselen uit, verwijzen door naar elkaar en werken op meerdere manieren samen; opdrachten, kennis, kunde maar ook elkaar feedback gevend. We leren van elkaar, delen en vermenigvuldigen. We pogen in de samenwerking dus een goede balans te houden tussen overeenkomsten en verschillen. Want ons motto: in de overeenkomsten verbinden wij, in de verschillen staan we open voor groei.
https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/10/IMG_3463-640x480.jpg

Het was heel fijn om tijdelijk onderdeel te mogen zijn van R AA K. We deelden onze expertise en hierdoor kon ik tegelijkertijd werken, leren en langzaam bouwen aan mijn eigen praktijk.  De coaching hierbij van Barbara was zeer welkom! Zij maakte me wegwijs in de vele stappen die je zet alvorens een volledige eigen praktijk, draait. Met veel ervaring wijzer, kan ik het nu zelf.

SOPHIE

Unrecognizable grandmother and her granddaughter holding hands.

Moeder en dochter: we waren in het begin wat huiverig. Vroegen ons af of R A A K wel écht iets kon betekenen voor ons. Na een traject van 3 maanden kunnen we wel zeggen dat we blij zijn de keuze te hebben gemaakt om hulp te vragen! We voelen ons weer in contact samen.

ELLEN & RITA

Portrait of casual older woman standing and laughing

Ik ben eindelijk bij mezelf gekomen en ook nog steeds in staat bij mezelf te blijven. Als ik dreig dat te verliezen, zet ik bewust een stapje terug wat voel ik, wat wil ik, wat kan ik, laat ik het los ….. en vervolgens zet ik weer een stevige stap vooruit. Het voelt zo goed om alle emoties toe te  laten en ze intens te voelen zonder dat ze me angst aanjagen. Ik durf te ik zijn en te (door) voelen en te (door) leven.

BRITT

Businesswoman explaining company business strategy to colleagues, giving presentation on flipchart, training office workers, talking about reaching goals during briefing. Leadership, coaching concept

Ik heb genoten van de 2 jaar dat ik mocht samenwerken met R A A K. Ik heb het trainersvak beter leren kennen en mijn kennis en kunde ten aanzien van de jeugdzorg werd zeer gewaardeerd. Ook leerde ik veel van de anderen. Regelmatig werd ik bevraagd op mijn ervaring als schematherapeut. Toen het voor mij tijd werd om helemaal voor mezelf te beginnen, voelde ik me gesteund en wist ik dat ik, met de ervaring die ik had opgedaan binnen R A A K, dat het goed was.

MARIEKE

R A A K
in getallen

Voordat je start met de wens om te ontwikkelen of veranderingen aan te brengen in je huidige situatie, is het goed om stil te staan wie en hoe je daarin ondersteund wilt worden. Het is niet niks om iemand mee te laten kijken en/of jouw reis in het relatieve onbekende, te faciliteren. Daarom een aantal getallen die onderstrepen dat je met R A A K raak zit.
0123456789001234567890%
Van de mensen zijn meer dan tevreden
Jij/jullie hebben de regie over de inhoud, wij over het proces.
012345678900123456789001234567890+
Mensen vonden ons de afgelopen 10 jaar
Velen maakten belangrijke beslissingen die wenselijke veranderingen brachten
0123456789001234567890+
Jaar gekwalificeerd in kennis, en ervaren in kunde
Jij/jullie brengen vragen, motivatie en behoeften in, wij de onze expertise en ervaring.

Actuele artikelen

Lees onze meest recente artikelen zodat je op de hoogte bent en blijft van allerlei onderwerpen op het gebied van psychologie, coaching, therapie, relaties, hulpverlening, organisatie en leiderschap. Geen droge, theoretische kost maar juist verhalen uit het hart gegrepen. Wij schrijven hierover om jou nóg meer van dienst te zijn.

Meest recente artikelen

Read our latest blog posts and find out how can you improve your life immediately.
Wat we doen, doen we meer
November 20, 2018by barbara0
Wat we doen, doen we meer
Ik vraag me iets af. Ik vraag mij af hoeveel van de vechtscheidingen oplossen als wij als hulpverlening geen podium bieden waar ze op kunnen vechten. Misschien ben je nu verontwaardigd, denk je aan alle kinderen die de grootste slachtoffers zijn
Circulariteit
January 12, 2018by barbara0
Circulariteit
Tegenover mij zit een knappe vrouw, sprekende ogen met daarin een zorgelijke blik. Ze stottert wat, onzeker over hoe ze kan vertellen wat ze wil vertellen. ‘Ik voel me zo alleen’ stamelt ze zonder mij aan te kijken. ‘Ik weet niet hoe ik dat kan doorbreken.
Oefening baart liefde
January 10, 2018by barbara4
Oefening baart liefde
Hoe komt het toch kan dat relaties tussen twee vrouwen vaak intens en liefdevol zijn maar op langere termijn tóch niet stand houden. Wat gaat er mis? En welke patronen volgen wij vrouwen daarin? Heeft het te maken met de gevoeligheid van veel vrouwen?

R A A K academie

Vanaf Januari 2019 gaan we van start met de R A A K academie. We gebruiken hierbij onze jarenlange ervaring van trainen, ontwikkelen en het delen van onze expertise met anderen. Dit alles gaan we nu bundelen en aanbieden in één overzichtelijk geheel. Bestaande trainingen worden verder ontwikkeld en we zijn inmiddels druk doende met de voorbereiding van nieuw te ontwikkelen trainingen en cursussen. Allen worden geaccrediteerd en alleen de beste trainers en docenten vragen wij om de trainingen en cursussen te verzorgen. Waarin de R A A K academie zich gaat onderscheiden? Wij leggen de focus op kunde meer dan op kennisoverdracht. We willen dat onze deelnemers niet alleen weten, maar vooral ook gaan voelen en ervaren. Zodat zij het geleerde meteen kunnen toepassen in de praktijk. Geen abstracte materie die weer wegebt als het even blijft liggen. Liever willen we dat deelnemers inzichten verwerven en concrete competenties ontwikkelen op dusdanige wijze dat zij niet kunnen wachten om ermee aan de slag te gaan.

BASIS CURSUSSysteemgericht werken

Basis oriëntatie op werken vanuit systeemgericht perspectief, bedoeld voor hulpverleners, coaches en agogen

VERVOLG TRAININGSysteemgericht werken

Een 4-daagse vervolgtraining op de basis van het systeemgericht werken. Bedoeld voor hulpverleners en agogen.

BASIS CURSUSHG wat moet ik ermee?

1-daagse basis training voor mensen die werken óf willen werken met systemen waarbij sprake is van huiselijk geweld.

VERVOLG CURSUSHG dat doe je niet alleen

Een 1-daags vervolg op de training HG wat moet ik ermee? Huiselijk geweld bezien vanuit een nieuw perspectief

Aandacht voor ontwikkeling

Goed voor jezelf zorgen – en dus aandacht geven aan je eigen ontwikkeling – vergroot je welzijn en daarmee de mate waarop je je energiek voelt. Mensen die goed voor zichzelf zorgen trekken vaker situaties aan die ervoor zorgen dat ze het leven leiden wat ze voor ogen hebben. Dit is ook voor jou weggelegd. Gun jezelf die ontwikkeling! Gun jezelf een coach!

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/01/img-rising-hands-640x640.jpg

Verbeteren van je relatie(s)

Goede relaties onderhouden, is oog hebben voor een goede gezondheid! Of het nu om je intieme relatie gaat, de relatie met je kinderen of op het werk. Het is fijn om iemand te hebben die met je meekijkt, jou volgt in de relaties die je hebt en je daarin ondersteunt als het gaat om het verbeteren van jouw relaties.

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/01/img-box-03-640x640.jpg

Haal meer uit je werk

We werken nu eenmaal een groot deel van ons leven. En dat betekent dat het prettig is als we ons goed voelen op de werkvloer. Vanuit R AA K voorzien we zowel in loopbaancoaching, in training ter bevordering van je professionaliteit alswel het vergroten van de teamsamenwerking. Als je dan toch werkt, haal er dan het maximale plezier uit!

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2017/12/img-portfolio-19-640x640.jpg

Neem de eerste stap
en maak kennis met R A A K

Krijg de ondersteuning, begeleiding, training en/of inspiratie die je wenst. Vandaag kan de eerste stap zijn naar je gewenste toekomst!

Bereikbaarheid

Maandag – Woensdag
9.00 – 18.00
Dinsdag – Donderdag
9.00 – 21.00
Vrijdag
9.00 – 17.00
Weekenden
trainingen en/of workshops via activiteitenkalender

Contact details

https://www.wijzijnraak.nl/wp-content/uploads/2018/11/logo1-320x213.png

Wij zijn actief op social media. Ook via deze weg kun je ons contacten.

Copyright by R A A K I wie aanraakt, wordt aangeraakt. All rights reserved @2018